Công Bố Kết Quả Vòng Sơ Loại Hội thi học thuật “Thợ Cơ khí Ô tô tay nghề giỏi” 2023-2024

Chúc mừng 10 bạn HSSV có kết quả cao nhất vòng sơ loại của Hội thi được tiến vào vòng Chung kết thực hành của Hội thi:

DANH SÁCH KẾT QUẢ VÒNG SƠ LOẠI