Danh mục: GIẢNG VIÊN

Sơ Đồ Tổ Chức Khoa

Thông tin Giảng viên – Nhân viên Khoa Số điện thoại văn phòng Khoa: 02866810145 (liên hệ giờ hành chính) STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL 1 Cù Huy Hoài Trưởng Khoa 0908633598 cuhuyhoai@tdc.edu.vn 2 Lê Văn Thanh Phó Trưởng Khoa 0989070428 levanthanh@tdc.edu.vn 3 Uông Hoàng Trí Trưởng Bộ Môn Khung Gầm 0939729760 […]

Xem tiếp