DỰ THẢO KẾT QỦA XÉT HỌC VỤ HK 2 NĂM HỌC 2022-2023

Dự thảo Kết quả xét học vụ HKII-NH22-23.

Học sinh sinh viên liên hệ CVHT để được hướng dẫn và giải đáp

Phản hồi về phòng Khoa trước 19:00 ngày 08/09/2023

Sau ngày 08/09/2023 Khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp nào phát sinh. 

Sinh viên có thắc mắc có thể đến trực tiếp VP khoa để được giải đáp.

Xem link đính kèm các danh sách để biết thông tin:

https://drive.google.com/drive/folders/1DWMe7BY8nF4ivESKLQIKCA7D67a2dmdQ?usp=sharing