Danh mục: TỐT NGHIỆP

Thông báo HSSV tham dự lễ tốt nghiệp ngày 16/11/2019

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Ngày 16/11/2019 Thời gian HSSV đăng ký dự lễ tại văn phòng khoa: từ nay đến 10g00 Thứ 3 ngày 05/11/2019. Thời gian HSSV dự lễ: 7g30 Thứ 7 ngày 16/11/2019. Tiền thế chân mượn lễ phục: (300.000 đ/bộ). Trường hợp HSSV làm mất, […]

Xem tiếp