Danh mục: TỐT NGHIỆP

Quyết định ban hành quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Quyết định ban hành quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Sinh viên tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết về chuẩn đầu ra.

Xem tiếp

Chúc mừng tân cử nhân khoa cơ khí ô tô tốt nghiệp 2022

Chúc mừng tân cử nhân khoa cơ khí ô tô tốt nghiệp 2022 Sáng ngày 21 tháng 07 năm 2022 – tại hội trường H TDC đã diễm ra lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân và tân kỹ sư các ngành thuộc trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức Khoa Cơ Khí Ô Tô […]

Xem tiếp