Danh mục: NGÀNH ĐÀO TẠO

Quyết định ban hành quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Quyết định ban hành quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Sinh viên tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết về chuẩn đầu ra.

Xem tiếp