Khoa Cơ Khí Ô Tô tham gia tập huấn xe điện và xe hybrid

Căn cứ theo kế hoạch của IECD thông tin về việc tổ chức tập huấn về xe điện và xe hybrid cho giảng viên theo chương trình dự án Hạt giống Hy vọng của Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu.

Ngày 11, 17 và 18 tháng 12 năm 2022, Khoa Cơ Khí Ô Tô đã tham gia tập huấn xe điện và xe bybrid tại cơ sở Xưởng dịch vụ Vinfast An Thái.

Chuyến tham gia tập huấn là những buổi học đầy những kiến thức cho các giảng viên khoa cơ khí ô tô trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức cũng như Giảng viên các trường Cao Đẳng, Đại Học khác.