Chào mừng đại hội đại biểu Công Đoàn Cơ Sở Trường CĐCN Thủ Đức

Chào mừng đại hội đại biểu Công Đoàn Cơ Sở Trường CĐCN Thủ Đức